Leon M. Dekker

In mei 2003 hebben we een solopresentatie van LEON M. DEKKER.

Samen met hem hebben we afgelopen jaar drie prenten uitgegeven die u op onze website kunt bekijken. Hij bouwt zijn schilderijen op uit verschillende beeld- en tekstfragmenten die hij op een geheel eigen wijze combineert tot een geheel. Zijn werk werd onlangs ook op de door het Centraal Museum georganiseerde Utrechtse Salon geŽxposeerd.