Irene Kasbergen

Irene Kasbergen (Utrecht) 13-05-1945

"Rage, rage, against the dying of the light"
Dylan Thomas

Ik schilder landschappen.
Niet als ode aan de schoonheid van het landschap.
Maar om het onzichtbare, onzegbare, het verloren gegane, het verlangen vast te leggen. Het landschap als spiegel voor al die herinneringen.
Opgebouwd uit fragmenten,geabstraheerd, soms herkenbaar.
De ijlheid van de herinnering wordt omgezet in de tastbaarheid van het beeld om te voorkomen dat bij het verdwijnen van het licht ook de geschiedenis verdwijnt.

Opleiding:
1963-1964 : Rietveld Academie Amsterdam
1964-1968 : Kunstacademie Utrecht, eindiploma
1988-1989 : Vrije Academie Den Haag

Werk:
1968-1988 : in opdracht het ontwerpen en uitvoeren van muurschilderingen, affiches, boekomslagen en tentoonstellingen
1989-heden : grafiek en schilderkunst

Exposities o.a.:
Besselaar Hedendaagse Kunst Galerie, Solo, Utrecht mei 1995
Kunstliefde, Voorjaars en zomertentoonstelling , Utrecht 1997
Kunstmanifestatie Janskerk, Utrecht september 1997
Kunstliefde, Solo weekendtentoonstelling, Utrecht oktober 1999
Besselaar Hedendaagse Kunst Galerie, Grafieksalon, Utrecht januari 2000
Kunstliefde, Najaarstentoonstelling, Utrecht november 2000
Kunst met een grote U, Gemeente Utrecht, Utrecht december 2000
Besselaar Hedendaagse Kunst Galerie, Solo, Utrecht mei 2010

Diversen:
Winnaar Boellaardprijs 2000