Sjoerd Klomp

SJOERD KLOMP en het laagveen SJOERD KLOMP verdeelt zijn tijd hoofdzakelijk tussen twee plaatsen. Op de eerste plaats vinden we hem in zijn atelier. Daar verwerkt hij in allerlei grafische technieken zijn indrukken die hij opdoet tijdens zijn verblijf in het laagveen. De omgeving waar hij meestal vertoeft als hij niet in zijn atelier is (maar die overigens ook vaak als zijn atelier dienst doet). HET LAAGVEEN Hoogstwaarschijnlijk doen we het kunstenaarschap van SJOERD KLOMP meer recht als we zeggen dat hij op de eerste plaats in het laagveen te vin-den is, waar hij, de drukte van de stad ontvlucht, zich thuis voelt in een omgeving waarmee hij in zijn jeugd zo vertrouwd is geraakt. Maar deze romantische vlucht is niet probleemloos. Als hij aangetrokken door de verleiding van het laagveen deze door de natuur op het menselijk handelen teruggenomen voormalige cultuurgronden betreedt, voelt hij zich onmid-dellijk ook een indringer in die natuur. En niet omdat die gebieden meestal niet toegankelijk zijn, daar trekt hij zich weinig van aan. Bij dit gevoel gaat het om een complex samenspel van herinnering, verlangen en actualiteit. HET ATELIER Ook bij het maken van zijn grafiek combineert SJOERD KLOMP verleden en actualiteit. Naast hoogdruk en diepdruk werkt hij ook met de jonge techniek van de zeefdruk. In het combineren van verschillende technieken verraadt hij een hedendaagse oriŽntatie. En, belangrijker dan de technische invalshoek, in zijn beeldtaal zien we een zelfde invalshoek. Terwijl zijn onderwerp, het laagveen, wortelt in de lange traditie van het landschap als genre in de kunst, zien we dat zijn aanpak modern is. Een eigen hand-schrift en uitdrukking van emotie nemen in zijn werk een belangrijke plaats in. Eigenschappen die hij op geheel eigen wijze verrassend combi-neert met een eigen rustige en eenvoudige beeldtaal. SJOERD KLOMP leeft zijn eigen leven in de marge van de samenleving, vaak teruggetrokken in het hem zo lieve laagveen. Hij werkt aan zijn eigen oeuvre, teruggetrokken in het atelier van de kunstenaar, misschien wel de enige werkplaats waar de wetten van de alles doordringende economie niet van toepassing zijn. Betekenisvol, poŽtisch en verhalend, zoekend en integer tekent, drukt, schildert en schrijft SJOERD KLOMP zijn verhaal.