BEURZEN

In seizoen 2009 / 2010 starten we met ons nieuwe beleid met meer aandacht voor activiteiten in de galerie die bijdragen aan een intensievere kennismaking met kunstenaars en hun werk. Daarin spelen beurzen momenteel geen rol. In onze nieuwe opzet willen we niet alleen meer aandacht geven aan de kunst zelf. Ook zullen we actief reflecteren op de wereld direct daaromheen. Het galeriewezen, de steeds groter wordende rol van de beurzen, overheidsbeleid en de markt.

M.b.t. de beurzen is een invalshoek de vraag inhoeverre de "verbeurzing" van het galeriewezen juist heeft bijgedragen aan de doorgeschoten vercommercialisering van de beeldende kunst. Samen met het veilingwezen zijn ze de dragers van het idee van kunst als belegging. Op het moment dat de kunst het atelier verlaat verandert het schilderij, beeld, etc. van een artistieke uiting in een economisch goed. Een ontwikkeling die slecht is voor kunst, kunstenaar en kunstliefhebber.

Volgt na de internetzeepbel en de creditcrises ook de kunstcrises? Of is die al begonnen?

De rol van al die kunstadviseurs, kunstadviesbureau's en andere deskundigen lijkt steeds meer op die van al die financiŽle adviseurs die ook schimmig zijn over hun eigen voordeel. En zo zijn er nog wel meer parallellen. Hopelijk zal de huidige crises ook louterend werken in de wereld van de kunsten. Zal er weer ruimte komen voor kwaliteit, oorspronkelijkheid, inhoudelijkheid, reflectie en dialoog. Is het u ook al opgevallen, de huidge kunstkritiek gaat toch alleen over trends.

 

Klik hier voor een terugblik op ons eigen beurzenprogramma van de afgelopen 10 jaar.

Terug naar boven


printversie

Omzetten in te printen versie terug naar gewone versie